Klub důchodců MB – Odbory KOVO MB

KD byl založen v roce 1968 za účelem možnosti dalšího setkávání bývalých zaměstnanců, kteří odešli do důchodu mimo pracovní kolektiv.

Podmínky členství

  • placení členských příspěvků Odborů KOVO MB ve výši 10 Kč/měsíc
  • členové starší 70 let jsou od placení členských příspěvků osvobozeni, členství si udržují zápisem do evidenční karty

Výhody pro členy

  • možnost účasti na pořádaných zájezdech
  • účast na setkání členů s kulturním programem
  • využívání permanentních vstupenek
  • možnost účasti na rekreačních pobytech
  • účast na kulturních akcích pro členy
  • malá pozornost při dosažení životních jubileí členů

Kontakt

Předsedkyně: Eva Řeháková, tel. 606 795 347

Adresa: Dukelská 1421, vedle DK, 29301 Mladá Boleslav.

Úřední hodiny: každý čtvrtek 9.00 – 11.00 hod.

E-mail: klub.duchodcu@odborykovomb.cz

www.odborykovomb.cz/klub-duchodcu-mb

X
X