Klub přátel skautingu č. 33 při Přístavu Mladá Boleslav

Klub přátel skautingu při Přístavu MB byl založen již v roce  v roce 2002 a do dnešních dnů  na svých pravidelných akcích  propaguje myšlenky skautingu mezi seniory v Mladé Boleslavi a okolí. Je veden oldskauty Václavem a Jiřím Bečvárovskými. Klub má cca 90 členů , z toho opravdu aktivních je cca 60.

Každý měsíc pořádáme jednodenní výpravy do přírody spojené s návštěvou kulturních památek, přírodních a technických  zajímavostí apod. Zároveň se snažíme volbou délky a obtížnosti pěší trasy každého výletu  (tři skupiny- A- cca 10km, B- cca 5-6 km, C 1-2 km)  o udržení fyzické zdatnosti našich členů – seniorů.

Každý měsíc připravujeme posezení v klubovně oldskautů  v Kollárově ulici, od května do října v případě vhodného počasí u ohniště na zahradě u klubovny. Programem setkání  je seznámení účastníků s připraveným výletem a předání proposic (s možností se rovnou přihlásit), možnost prohlédnutí foto snímků z minulých akcí, přednášky nebo jen možnost se sejít a popovídat si při kávě nebo čaji. V případě pěkného počasí si u ohně opečeme buřtíky a zazpíváme při kytaře. Závěrem roku nebo na závěr prosincové výpravy je každoročně hodnocení uplynulého roku a návrhy na činnost v roce příštím. Každoročně vydáváme kalendář KPS s fotografiemi z výprav a kapesní kalendář na příslušný rok.                                                

Kontakt: kps.mb@seznam.cz     

X
X