Senior taxi

Město Mladá Boleslav nabízí službu Senior Taxi. Je určená všem občanům s trvalým pobytem na území města Mladá Boleslav, kteří dovršili věk 65 let, nebo vlastní průkaz ZTP, či ZTP+P – v tomto případě bez věkového omezení.

Provozní doba

Senior Taxi je možné využívat 7 dní v týdnu v časovém rozmezí od 6:00 do 22:00 hodin.

Kontakt

Službu je možné objednávat na telefonním čísle 702 055 088 (Centraltaxi).

Cena služby

Jedna cesta vyjde na 20 Kč. Zpáteční cesta je považována za další jízdu – stojí tedy dalších 20 Kč.
Doprovod klienta (jedna osoba) má jízdu zdarma.

Objednávky

Objednávat lze všední dny od 6:00 do 18:00 hodin, o víkendu pouze v odůvodněných případech. Rezervaci jízdy je nutné objednat vždy den předem, při objednávce na pondělí je z důvodu volné kapacity doporučeno objednávat již v pátek.

Cílové body Senior Taxi

Senior Taxi je možné objednávat pouze pro cílové destinace, které se nacházejí na území měst Mladá Boleslav a Kosmonosy. Není možné objednávat jízdu do jiných obcí.

 • budovy subjektů vykonávajících státní správu a samosprávu,
  • zdravotnická zařízení a lékárny,
  • pobočky České pošty,
  • školy a mateřské školy,
  • vlaková nádraží a autobusové nádraží,
  • domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou,
  • městský bazén,
  • hřbitovy,
  • dům kultury  +  ostatní kulturní objekty,
  • kluby seniorů, mezigenerační a komunitní centra,
  • zařízení poskytovatelů sociálních služeb ve městě Mladá Boleslav
  • zařízení církví a náboženských společností registrovaných v České republice.

Klient se smí přepravit pouze z místa svého bydliště do zvoleného cíle a zpět. Řidič nezajišťuje doprovod, nepomáhá s nákupem, v případě potřeby musí mít klient s sebou osobu, která tyto činnosti zajistí (příbuzný, pečovatelská služba).

Městská karta

Službu lze využít jedině s platnou městskou kartou, která nyní funguje jako karta na autobus. Kartu všem, kdo mají na službu Senior Taxi nárok, bezplatně vystaví na těchto místech: Dopravní podnik (na informacích), sídlo Městských parkovacích domů Mladá Boleslav. Pro evidenci do systému Senior Taxi bude nutné předložit občanský průkaz nebo průkaz ZTP (případně ZTP+P). Karta má neomezenou platnost. Jste-li již držitelem městské karty a splňujete-li věkovou hranici nad 65 let na výdejní místo nemusíte, karta Vám bude pro tuto službu aktivována při první jízdě.

X
X