Mladoboleslavská Univerzita III. věku

Mladoboleslavská univerzita 3. věku a volného času seniorů (MBU3VaVČS) byla založena 1. 10. 2003

seniori

Projekt představuje soubor programů zájmového vzdělávání zaměřeného
na cílovou skupiny, kterou představují osoby v postproduktivním věku.

Cílem všech programů je poskytovat posluchačům doplnění vědomostí
a dovedností a získávat nové s možností porovnat je s již dříve dosaženými znalostmi a zkušenostmi, a to podle jejich potřeb či zájmu.

Posluchači mohou čerpat z programů zaměřených na:

  • dějiny Boleslavi a Boleslavska
  • dějiny umění
  • religionistiku
  • zdraví a zdravý životní styl
  • cestování
  • šlechtické a panovnické rody
  • probační a mediační službu
  • přírodu, naši zahradu, tvoření
  • malbu a kresbu
  • výuku anglického jazyka

Studijní programy realizujeme na základě poptávky posluchačů pro daný akademický rok.

Po ukončení studia a splnění docházky získávají posluchači osvědčení či diplom (diplom za vypracování závěrečné práce).

MBU3VaVČS dále nabízí samostatné cykly přednášek a zájmové exkurze.

Mladoboleslavská univerzita 3. věku a volného času seniorů plní také výraznou společenskou
a sociální funkci a motivuje seniory k dalším aktivitám, ke kterým patří organizace a realizace akcí jako jsou poznávací zájezdy, výlety, turistika, exkurze, výstavy, divadelní představení či jiné kulturní a společenské akce.

Posluchačem na naší MBU3VaVČS se může stát každý občan nad 55 let věku a více.

Podmínka neplatí pro držitele průkazu ZTP. Posluchači nad 80 let věku mají jedno studium v a. r. zdarma. Budoucí posluchači se musí hlásit každý rok, jak do prvního, tak do dalších ročníků, vždy po podání přihlášky a zaplacení studijního poplatku.

Kontakt:

Alena Dovínová
Koordinátor MBU3VaVČS
Tř. V. Klementa 601
293 01 Mladá Boleslav
www.sskolemb.cz
dovinova@sskolemb.cz

ON-LINE PŘEDNÁŠKY

Josef Kořenovský – 1. díl – Mgr. R. Kotlaba

Květen 1945 u Mladé Boleslavi J. Filip

Josef Kořenovský – 2. díl – Mgr. R. Kotlaba

České legie v Itálii – J. Filip

České legie ve Francii – J. Filip

Československé legie v Rusku – J. Filip

Cestovatel Josef „Joe“ Hloucha – Mgr. R. Kotlaba

Historik Josef Pekař z Mladé Boleslavi

X
X