Seniorská obálka

Seniorská obálka je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který je realizován ve spolupráci s dalšími subjekty, převážně z oblasti veřejné správy (krajské úřady, obce apod.) nebo dalších subjektů, které svou činnost zaměřují na seniory.

Cílem projektu je výroba a distribuce kompletu Seniorské obálky k cílovým skupinám obyvatel, u kterých se dají předpokládat zdravotní obtíže a komplikace, převážně k seniorům nebo osobám se zdravotním postižením (OZP).

Posláním projektu je maximálně zefektivnit zásah všech složek integrovaného záchranného systému při poskytnutí první pomoci v domácím prostředí u postiženého jedince.

I.C.E formulář

Na I.C.E. formuláři si uživatel doplní tyto nezbytné údaje o své osobě:

  • Datum vyplnění
  • Jméno a příjmení
  • Zdravotní pojišťovna
  • Datum narození nebo rodné číslo
  • Alergie (od kdy)
  • Léky – název (dávka, dávkování)
  • Kontakty na blízké osoby
  • Jméno a kontakt na praktického lékaře
  • Souhlas uživatele (podpis)

Seniorská obálka je dle jednotné metodiky umístěna VŽDY na vnitřní straně vstupních dveří do domácnosti (doporučeno) nebo na dveřích od lednice.

Správně vyplněný I.C.E. formulář je složen a umístěn do průhledné obálky, aby na obou stranách byl viditelný nápis „I.C.E. KARTA“.

S vyplnění formuláře mohou pomoci koncovému uživateli i jednotlivé subjekty zapojené do projektu.

Seniorská obálka je ZDARMA fyzicky k dostání v komunitním centru Klementinka (suterén) či Služby a školení MB, z.ú. v prvním patře.

Pro účely vlastní výroby a distribuce Seniorské obálky je možné využít schváleného I.C.E. formuláře Středočeského kraje a souvisejících dokumentů:

I.C.E. formulář ke stažení

X
X