Leden 2022

Month Archive

Činnost Klubu přátel skautingu v roce 2021

Činnost KPS byla v letech 2020 a 2021 poznamenána COVIDOVOU epidemií a tím i omezením činnosti klubu i počtu výprav. Některé výlety musely být i několikrát překládány dle platných epidemiologických nařízeních. Oddíl oldskautů v Přístavu Mladá Boleslav zahájil svou činnost v roce 2019. Podílí se na činnosti Klubu přátel skautingu ( KPS), především při přípravě…
X
X